loading..

HOME Кои сме ние

Кои сме ние

Ние сме творци и педагози вярващи, че небето е лимита. Да, отваряме детски център и академия по средата на пандемия, защото вярваме, че децата ни ще се справят по-добре с още едно място, на което да се чувстват разбрани и обичани.

Онова, което сме създали сме го изградили с визията за една среда на любов, която ражда щастливи, млади хора и изпровожда всеки един от тях по неговия собствен път.

За онези от тях, които носят танца в себе си сме построили база, в която по интерактивен начин да учат най-различни танцови стилове, да гледат спектакли и мюзикъли от световната сцена и да се докосват ежемесечно до красотата на великите умове, реализирали мечтите си без страх.
За онези, които носят всевъзможни други таланти в себе си, нашата библиотека е пълна с интересна и полезна литература, а следвайки техните интереси ежемесечно ние каним мотивиращи личности в съответните дисциплини, които да ги вдъхновяват и да отговорят на всичките им милион въпроси по любимите теми.

Дълбоко вярваме, че отношенията между хората са огледало. Затова в основата на методите ни на възпитание и обучение лежат любовта и добротата. Опитът говори, че възвращаемостта от страна на детето е в изключителна полза на любовта, когато си му се доверил и си предложил същото доверие в замяна.

Не харесваме думата персонал. Предпочитаме децата да ни възприемат като техни приятели. Авторитет и уважение се гради много по-лесно, когато има взаимно доверие. А на вас, родителите, предлагаме да ни посетите на чаша кафе или чай и лично да се убедите в средата и професионализма на хората, при които ще оставите децата си.